OR

Leden 2021-2022

Eefke van den Heuij                     Voorzitter
Janneke Strien                               Secretaris
Janneke Broekman                      Penningmeester
Henrita Buitendijk
Jiska ten Haaf
Janneke Kuijpers
Lonneke Reijnen
Marloes van Kraaij
Pieter Klijs
Yvonne Mennen
Marjan van Eijk en Lolita Mols zijn contactpersonen namens het team.