Groep 1/2a

In het schooljaar 2021-2022 staan leerkrachten Lolita Mols, Miranda Goudzwaard-Janssen en Linda van Diest voor deze groep.
Lolita werkt op maandag en dinsdag. Linda werkt op woensdag. Miranda werkt op donderdag en vrijdag.

De groepen 1-2 werken volgens de methodiek van het beredeneerd aanbod. Onder een beredeneerd aanbod verstaan we een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer - en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daar een opklimming van moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in drie instructieniveaus aangeboden. De niveaus hebben betrekking op de basisgroep, de groep die extra ondersteuning nodig heeft en de groep die meer uitdaging kan gebruiken.