Vergaderdata

Schooljaar 2023-2024

Mocht u aanwezig willen zijn tijdens een van onze vergaderingen, dan stellen wij het op prijs als u dit minimaal 1 week vooraf laat weten middels een mail naar i.arts@lijn83po.nl

18-09-2023
13-11-2023
15-01-2024
11-03-2024
15-04-2024
10-06-2024