Basisschool De Brink 


Basisschool "De Brink",
Brink 20,
6595 AN Ottersum.
Telefoon: 0485 - 540932.
Email: info.brink@lijn83po.nl
www.bs-debrink.nl
 
Basisschool De Brink behoort tot Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn 83). Lijn 83 is per 01-01-2015 ontstaan uit een fusie tussen SKBO Bergen en SKOMeN en bestaat uit 14 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.
De Brink is de enige basisschool in het dorp.  De school werkt samen met 't Station (Spring), een organisatie voor kinderopvang (0-12 jaar). De komende jaren proberen we nog nauwer samen te werken. Waardoor de overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de basisschool voor de kinderen en hun ouders nog beter gaat verlopen.

De school ligt aan de Sport- en Speelstraat, hierdoor kunnen de kinderen uitdagend spelen. Zowel tijdens schooltijd als na schooltijd maken kinderen gebruik van de speelstraat.

Momenteel heeft onze school zo'n 206 leerlingen verdeeld over 9 groepen (schooljaar 2021-2022).
De groepen zijn verdeeld in twee bouwen. De groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouw en de bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.
We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem: dat wil zeggen dat de kinderen op basis van hun leeftijd gegroepeerd zijn.

De leerlingen bezoeken een mooi modern gebouw dat aan de Sport- en Speelstraat De Brink gelegen is. 

Het team bestaat uit 15 leerkrachten, 1 IB-er, een directeur, 1 administratief medewerker, een onderwijsassistente en 2 schoonmaaksters. Daarnaast beschikken wij over een aantal vrijwilligers die ons helpen bij het begeleiden van leerlingen of administratie.

Op school staat respect en tolerantie tegenover iedere medemens hoog in het vaandel. We werken met de methode 'Vreedzaam' als leidraad voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling.

Geschiedenis
Basisschool De Brink bestaat vanaf 1985; toen werden de lagere school en de kleuterschool samengevoegd tot één school. De Brink is gevestigd in Ottersum, een dorpskern met op 1 januari 2019 2259 inwoners. Ottersum is  één van de dorpen binnen de gemeente Gennep. De school ligt in het centrum van het dorp. Op de school zitten op 1 oktober 2019 213 leerlingen.

De Brink is van oorsprong een rooms-katholieke basisschool, die open staat voor alle kinderen (van alle culturen en geloven). Basisschool De Brink is gelegen aan De Brink.  Daar heeft de school zijn naam ook aan te danken.
In de twaalfde eeuw ontstonden er plekken waar boerderijen omheen lagen. Zo'n plek werd de brink genoemd. De brink was de centrale plek waar  de bewoners elkaar ontmoetten. De architect die het schoolgebouw heeft ontworpen, is uit gegaan van een brink uit het verleden. Waarbij de school als ontmoetingsplek werd gezien.
Het schoolgebouw is opgebouwd vanuit een cirkel (het hart van de school) met twee zijvleugels. Aan het hart van de school (de aula) zijn de lokalen gesitueerd zoals vroeger de boerderijen een plek hadden. In het hart van de school zijn ook ontmoetingen doormiddel van vieringen op verschillende momenten in het schooljaar.

Huidige werkwijze:
De school kenmerkt zich door een positief pedagogisch klimaat, waarin rust en structuur centraal staat. De school heeft zichzelf ten doel gesteld om in de komende vier jaar te ontwikkelen van het leerstofjaarklassensysteem, naar een school waarin kinderen meer als individu centraal staan. Er zal vanuit beredeneerd aanbod lesgegeven gaan worden met daarbij kijkend naar de manier van leren die tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van het kind. Beredeneerd aanbod houdt in dat de leerkracht kijkt wat de leerlingen in de groep nodig hebben om te ontwikkelen en daarop zijn onderwijs aanpast.

Missie
Op basisschool De Brink voelt iedereen zich veilig, gehoord en gezien. Wij bereiden onze leerlingen voor om zelfstandig, sociaal, zelfverzekerd en met een passende hoeveelheid kennis en vaardigheden te participeren in de samenleving van de 21e eeuw. We werken samen en leren van en met elkaar in een uitdagende leeromgeving.

Visie
Op basisschool De Brink:
* is ieder kind eigenaar over zijn/haar ontwikkeling;
* benutten wij talenten van kinderen, leerkrachten en ouders;
* zorgen wij voor een uitdagende onderwijsomgeving;
* werken wij samen door middel van o.a. coöperatief leren.

Het motto van De Brink:" Ruimte geven aan ontwikkeling".