Groep 3

In het schooljaar 2024-2025 staan Lean Fransen en Eva Wijers voor deze groep.
Lean is aanwezig op ma-di-do-vr. Eva is aanwezig op woensdag.

De werkwijze in groep 3
De missie van onze school is dat iedereen zich veilig, gehoord en gezien voelt. Kinderen moeten leren zelfstandig, sociaal, zelfverzekerd te worden. We leren van en met elkaar in een uitdagende leeromgeving. 
De visie die we hierbij hoort, is dat ieder kind eigenaar is over zijn/haar ontwikkeling, dat we talenten van kinderen, ouders en leerkrachten benutten, dat we zorgen voor een uitdagende leeromgeving en dat we coöperatief werken. 

Vanuit het werken in groep 1-2 sluit hier het beredeneerd aanbod aan, (jonge) kinderen leren vanuit het spel en door de doelen te verwerken in het spel, oefenen de kinderen hun vaardigheden. Wat wij ook erg belangrijk vinden, is dat we de overgang van groep 2 naar groep 3 verkleinen, kinderen blijven veel vertrouwde elementen terugzien. Ook willen we de zelfstandigheid van de leerlingen behouden, die de kinderen in groep 2 hebben ontwikkeld.

Wij zijn op zoek gegaan naar een werkwijze die hierbij past, uiteraard passend bij de leerdoelen van groep 3. We gaan, net zoals in de groepen 1-2, thematisch werken. Een thema zal ongeveer 6 weken duren.
In groep 3 hebben we hoeken gemaakt waar de kinderen kunnen werken en spelen.

We werken met de methode Veilig Leren Lezen voor het lees-, taal- en spellingonderwijs. 
Voor het rekenen gaan we werken met de methodiek van Met Sprongen Vooruit. Dit is geen methode met rekenboekjes en werkbladen, maar een methodiek om de kinderen al bewegend en spelend de basis van het rekenen aan te leren. Hiervoor hebben wij scholing gevolgd. Dit wil niet zeggen dat de kinderen geen sommen op papier gaan maken!
De kinderen leren in groep 3 het verbonden schrift, het zogenaamde 'aan elkaar schrijven'. Hier beginnen we niet meteen mee, we starten met het goed leren schrijven van de cijfers, daarna volgt het verbonden schrift. Tot die tijd tekenen de kinderen de blokletters die ze ook lezen.

We werken veel vanuit de kring, zoals de kinderen gewend zijn vanuit groep 2. Hier vinden de instructies plaats. Daarnaast zijn er een aantal momenten op de dag dat de kinderen zelfstandig of onder begeleiding aan de slag gaan met verplichte opdrachten (lezen, rekenen, schrijven) en keuzeopdrachten. Hiervoor werken we met het digikeuzebord, hetzelfde keuzebord als dat er in groep 1-2 gebruikt wordt.
De kinderen hebben geen vaste tafeltjes in de klas, wel een eigen plekje in de kring en een eigen postvakje voor hun persoonlijke spulletjes, zoals een tekening of werkje dat nog niet af is. De kinderen hoeven dus ook geen eigen etui mee te nemen, we hebben overal potloden en ander schrijfmateriaal staan.

In de loop van jaar zal de nadruk steeds wat verschuiven van het meer spelend leren naar het schoolse leren, zodat de overgang naar groep 4 niet groot is.