In het schooljaar 2023-2024 staan leerkrachten Francien Broekens en Lieke Smits (tot februari), Karlijn Thomassen-Janssen (na februari) voor deze groep.
Francien is aanwezig op ma-do-vr. Lieke is aanwezig op di-wo.
Karlijn maakt tot februari gebruik van ouderschapsverlof.

De groepen 1-2 werken volgens de methodiek van het beredeneerd aanbod. De groepen 1-2 werken volgens de methodiek van het beredeneerd aanbod. Onder een beredeneerd aanbod verstaan we een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer - en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daar een opklimming van moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in drie instructieniveaus aangeboden. De niveaus hebben betrekking op de basisgroep, de groep die extra ondersteuning nodig heeft en de groep die meer uitdaging kan gebruiken.