Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs

Basisschool De Brink behoort tot Stichting Lijn 83 primair onderwijs (Lijn 83). Lijn 83 is per 01-01-2015 ontstaan uit een fusie tussen SKBO Bergen en SKOMeN en bestaat uit 14 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Wilt u meer weten over de missie en de visie, kijkt u dan in onze schoolgids.

Lijn 83 Primair Onderwijs
Het bureau is gevestigd:
Picardie 32A                                                                  Postadres:
6591 JE Gennep                                                            Postbus 184
Tel: 0485 - 540 939                                                     6590 AD Gennep
Email: info@lijn83po.nl                                                www.lijn83po.nl

De Raad van Toezicht van Lijn 83 PO heeft de dagelijkse leiding van Lijn 83 PO en het bestuursbureau gemandateerd aan het College van Bestuur, de heer Toon van den Hanenberg.