Studiedagen schooljaar 2022-2023


Studiedagen
Vrijdag 30 september
Dinsdag 22 november
Vrijdag 23 december
Maandag 3 april
Vrijdag 19 mei
Dinsdag 13 juni


Studiemiddagen
17 februari vanaf 12.00 uur
14 juli vanaf 12.00 uur